Academia de Stiinte a Moldovei

Succintă istorie a institutului

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM - organizaţie de drept public din sfera ştiinţei şi inovării -a fost instituit prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1326 din 14.12.2005 pin contopirea următoarelor instituţii academice:

  • Institutul de Microbiologie al AŞM , fondat în 1992 în baza Secţiei de Microbiologie ce a început să funcţioneze în anul 1959 - unica instituţie ştiinţifică de profil în Moldova în domeniul microbiologiei generale şi industriale.
  • Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene, fondată în anul 2003 prin Hotărârea Guvernului RM în calitate de instituţie republicană de cercetare, informare şi coordonare în domeniul depozitării, păstrării şi utilizării resurselor microbiene.
  • Centrul Ştiinţific de Patobiologie şi Patologie al AŞM fondată în anul 1991 prind decizia Prezidiului AŞM în scopul integrării şi orientării principalelor direcţii fundamental-aplicative de cercetare în domeniul patobioiogiei şi patologiei clinice. 

 

Obiective de cercetare:

  • Valorificarea potenţialului fiziologo-biochimic al microorganismelor în calitate de surse de produse destinate utilizării în agricultură, industria alimentară, protecţia mediului, medicină (preparate hepatoprotectoare, imunomodulatoare, antiaterogene) etc;
  • Fundamentarea ştiinţifică a biotehnologiilor agricole de obţinere a proteinei vegetale şi de sporire a fertilităţii solului;
  • Elaborarea biotehnologiilor de utilizare a potenţialului microorganismelor în scopul bioremedierii calităţii solurilor, apelor şi de biodegradare a xenobioticelor;
  • Elaborarea biotehnologiilor avansate de obţinere a preparatelor microbiene;
  • Elaborarea metodelor biotehnologice de monitorizare a calităţii apei, aerului şi solului;
    Elaborarea procedeelor de păstrare optimă a tulpinilor de microorganisme de interes biotehnologic şi ştiinţific în corespundere cu standardele internaţionale.

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...