Academia de Stiinte a Moldovei

Informaţie generală

Laboratorul : PROTEINA VEGETALĂ

Şef de laborator: doctor în ştiinÅ£e VALERIAN DARIE

Potenţialul ştiinţific: 6 cercetători ştiinţifici, inclusiv 1 doctor habilitat,
4 doctori in ştiinţe

Contacte: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
Laboratorul Proteina vegetală,
Str. Academiei, 1; bir. 319, 320, 345, 119
MD 2028, Chişinău
Tel (+373 22) 72-31-68
e-mail: ninafrunze@mail.ru
DirecÅ£ia ştiinÅ£ifică: Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea  alimentară

Scopul cercetărilor: Determinarea parametrilor principali ai eficienÅ£ei fertilităţii şi biogenităţii solului în cadrul asolamentelor furajero-cerealiere

ImportanÅ£a practică: propuneri de tehnologii avansate privind cultivarea  culturilor furajere orientate spre stabilizarea şi refacerea principalilor indici de fertilitate a solului

Echipament şi metode
de cercetare: Termostat POL-ECO CLN 115 (2006), etuva LDO-030E  (2009), agitator Vortex Heidolph Reax Top (2006), agitator magnetic MM3M (1975), balanta KERN EMB (2006), balanta analitica ВЛР-200 (1982), frigider
„Indesit” (2007), microscop „Biolar” (1976), agitator pentru cultivarea submersa (1980), frigider„Indesit”  (2007), lampa bactericidă UV ОБПе-450 (1981).

Echipament al altor instituÅ£ii: cromatograf cu gaz „Agilent” 6890N cuplat cu mas-
spectrometru „Agilent” 5973 (2005), maşini şi utilaje
agricole

Implementări în sectorul agrar:
a) tehnologii de cultivare: lucerna pentru furaj şi seminţe ; ierburi perene graminee pentru seminţe şi furaj.
b) asolamente furajero-cerealiere, ce corespund cerinÅ£elor ecologice ale sistemului organic în agricultură.

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...