Academia de Stiinte a Moldovei

Anunţ privind susţinerea tezei de doctorat

Se anunţă susţinerea tezei de doctor
Pretendent : Eder Veronica
Conducător /consultant ştiinţific:Constantin Spînu, dr. Hab. Șt. med., profesor universitar, Laureat al Premiului Național, Om Emerit
Tema tezei: Studierea și evaluarea virusurilor gripale în perioadele pandemică și interepidemică
Specialitatea: 163.04 - Microbiologie
Data : 09.07.2015
Ora 13.00
Local: Institutul de Microbiologie și Biotehnologie al AȘM_

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului (se indică monografiile, articolele ştiinţifice în reviste ştiinţifice de profil)
1. Spînu C., Grama O., Eder Veronica, Scoferța P., Spînu Ig., Gostev Ig., Casiadi E. Studying and evaluating of influenza, ARI and SARI morbidity evolution with control and response measures achieving in 2012-2013 epidemic season in the Republic of Moldova. În: Archives of the Balcan Medical Union, 2013, Vol. 48, nr.-suppl. 3, p. 487-491. SCOPUS
2. Broberg E, Snacken R, Adlhoch C, Beauté J, Galinska M, Pereyaslov D, Brown C, Penttinen P, on behalf of the WHO European Region and the European Influenza Surveillance Network (Republic of Moldova: Veronica Eder, Constantin Spînu). Start of the 2014/15 influenza season in Europe: drifted influenza A(H3N2) viruses circulate as dominant subtype. În: Euro Surveill. 2015; 20(4):pii=21023. IF = 4.659.
3. Spînu C., Scoferța P., Cojocaru R., Bîrcă L., Romancenco E., Spînu I., Dubalari V., Halacu A., Gori A., Malanco I., Apostol M. Gripa pandemică A(H1N1) în Republica Moldova. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei, Științe medicale, Chișinău, 2010, Nr. 5(28), p. 109-119. Categoria B.
4. V. Eder. Aspecte etiologice și morfostructurale ale virusurilor gripale (Revista literaturii). În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău, 2012, 4(36), p. 264-268. Categoria B.
5. C. Spinu, P. Scoferta, V. Eder, I. Gostev, I. Spinu, E. Casiadi. Evaluation of the influenza, acute respiratory infections and severe acute respiratory infections by the surveillance system in the Republic of Moldova. În: Scientific Medical Journal – Curierul Medical, Chișinău, 2013, Vol. 56, No. 5, p. 133-137. Categoria B.
6. V. Eder. Caracteristica antigenică și genotipică a virusurilor gripale identificate în perioadele prepandemică, pandemică și postpandemică în Republica Moldova. În: Scientific Medical Journal – Curierul Medical, Chișinău, 2014, Vol. 57, No. 2, p. 50-59. Categoria B.
7. Veronica Dubalari, Petru Scoferța, Radu Cojocaru, Victoria Ghidirim, Igor Spînu, Mariana Apostol, Marina Vlas, Constantin Spînu. Monitorizarea virusologică cu caracteristica antigenică și filogenetică a tulpinilor gripale izolate în perioada postpandemică. În: Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină, Materialele Conferinţei a VII-a a medicilor-infecționiști din Republica Moldova, Chișinău, 2012, nr.5(44), p. 95-98.
8. C. Spînu, P. Scoferța, Veronica Eder, R. Cojocaru, I. Spînu, I. Gostev, Ala Donos. Gripa, infecțiile respiratorii virale acute și infecțiile respiratorii acute severe în Republica Moldova, sezonul 2013-2014: măsuri de control și răspuns. În: Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină, Materialele Conferinţei Centrul de Sănătate Publică din Municipiul Chișinău – 70 ani de ani la straja sănătății, Chișinău, 2014, nr.6(57), p. 57-61.

Rezumatul tezei
1. Problematica abordată.
Gripa şi infecțiilor acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) sunt maladii infecţioase cu impact global, ce evoluează în epidemii sau/și pandemii soldate cu mortalitate crescută, iar virusurile gripale reprezintă o problemă permanentă de sănătate publică pentru umanitate și eforturile de a preveni îmbolnăvirile și răspândirea acestora sunt constante, dar și considerabile. Variația antigenică și circulația virusurilor gripale între specii sunt cauza izbucnirilor epidemice care au loc anual, îmbolnăvirile fiind favorizate de răspunsul imun neadecvat.

2. Conţinutul de bază al tezei.
Lucrarea este consacrată studierii şi evaluării particularităților antigenice, fenotipice și genotipice ale virusurilor gripale circulante, întru optimizarea supravegherii epidemiologice și a măsurilor de răspuns. Luând în considerație potențialul epidemic/pandemic ale anumitor tipuri/subtipuri de virusuri gripale, inclusiv impactul socio-economic al acestora asupra sănătății publice se impune necesitatea studierii și evaluării virusologice a tulpinilor de virusuri gripale izolate și identificate, inclusiv și în Republica Moldova.

3. Principalele rezultate obţinute.
Rezultatele obținute la realizarea cercetărilor științifice în cadrul acestui studiu au servit la perfecționarea sistemului de supraveghere clinico-epidemiologică și virusologică la gripă, IACRS și SARI prin valorificarea metodelor noi standardizate de diagnostic de laborator al gripei, recunoașterea de către organismele internaționale nominalizate a subdiviziunii de profil a CNSP ca Centru Național de Gripă și prin aprobarea unui șir de acte normative în scopul fortificării supravegherii epidemiologice, monitorizării sistematice a circulației infecţiilor gripale, IACRS și SARI pentru realizarea în timp real a măsurilor adecvate de control și răspuns în contextul integrării în rețelele de supraveghere regionale (EuroFlu/TESSy) și globale (FluNet) ale Organizației Mondiale a Sănătății.
[completat în baza Hot. CA din 20.12.2012]

Anunţ privind susţinerea tezei de doctorat
Se anunţă susţinerea tezei de doctor
Pretendent : Eder Veronica
Conducător /consultant ştiinţific:Constantin Spînu, dr. Hab. Șt. med., profesor universitar, Laureat al Prem...

Şedinţa Consiliului Ştiinţific al IMB
Stimaţi membri al Consiliului ştiinţific al Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie,

Vă aducem la cunoştinţă că la 01 iulie 2015 ora 900 în sala de ședințe 352 ...

In atentia doctoranzilor IMB!

Cu privire la organizarea examenelor, testărilor și colocviilor la specialitate

Ordinul  Nr3