Academia de Stiinte a Moldovei

Consiliul ştiinţific specializat D 09 167.01-1

Miercuri, 07 mai 2014, ora 14.00, va avea loc susținerea tezei de doctor cu tema Tehnologii de obținere a preparatelor antioxidante și antiradicalice din biomasa algei roșii Porphyridium cruentum CNM-AR-01 elaborată de Sadovnic Daniela, conducător

Sustinerea tezei de doctorat

Se anunţă susţinerea tezei de doctor
Pretendent: SADOVNIC Daniela, cercetător științific în laboratorul Ficobiotehnologie, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie al AȘM
Conducător științific: CEPOI Liliana, doctor în biologie, conferențiar cercetător
Consiliul ştiinţific specializat D 09 167.01-1 în cadrul Institutului de Microbiologie și Biotehnologie al AȘM
Tema tezei: „Tehnologii de obţinere a preparatelor antioxidante și antiradicalice din biomasa algei roșii Porphyridium cruentum CNM-AR-01”
Specialitatea: 167.01 – Biotehnologie, bionanotehnologie
Data: 07 mai 2014
Ora: 14.00
Local: MD 2028, Chişinău, str. Academiei, 1, Sala de şedinţe, et. 3, bir. 352

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:
2. Articole în diferite reviste ştiinţifice
2.1. în reviste internaţionale cotate ISI şi SCOPUS
1. Rudic V., Cepoi L., Gutsul T., Rudi L., Chiriac T., Miscu V., Sadovnic D., Nicorici A. Red algae Porphyridium cruentum growth stimulated by CdSe quantum dots covered with thioglycerol. In: J. Nanoelectron. Optoelectron. 2012, vol.7, p.681-687. (IF: 0,48).

2.3. în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, categoria B
2. Rudic V., Cepoi L., Rudi L., Chiriac T., Miscu V., Cojocari A., Sadovnic D., Ciuhrii V. Evaluarea capacităţii unor remedii naturiste de a contracara oxidarea lipidelor in vitro. Medicina alternativă. Fiziologie clinică şi metode de tratament. 2010, 16-24. ISSN 1857-0844. categoria B.
3. Rudic V., Cepoi L., Rudi L., Miscu V., Chiriac T., Cojocari A., Sadovnic D., Guţul T., Todosiciuc, A. Aprecierea toxicităţii nanoparticolelor CdSe, ZnSe și ZnS faţă de microalga Porphyridium cruentum. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2012, nr.2 (317), p.118-125. ISSN 1857-064. categoria B.
4. Sadovnic D. Stabililizarea capacităţii antioxidante a extractelor din microalga Porphyridium cruentum prin aplicarea preparatelor de origine vegetală. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2012, nr.2 (317), p.141-148. ISSN 1857-064X. categoria B.
5. Sadovnic D. Monitorizarea activităţii complexelor antioxidante din Porphyridium cruentum prin aplicarea unor metode nespecifice. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2012, nr. 1 (316), p. 158-167. ISSN 1857-064X. categoria B.


Rezumatul tezei

1. Problematica abordată (4-5 rânduri de text)
Lucrarea este consacrată stabilirii condițiilor, care asigură obținerea biomasei algei roșii Porphyridium cruentum CNM-AR-01, cu un conținut suficient, din punct de vedere biotehnologic, de substanțe cu efect antioxidant și care nu prezintă potențial prooxidant, în scopul utilizării ei ca materie primă pentru obținerea preparatelor bioactive complexe.
2. Conţinutul de bază al tezei (6-8 rânduri de text).
Teza conține analiza literaturii contemporane asupra problemei abordate, precum și analiza brevetelor existente. Metodologia cercetării este redată cele mai moderne teste de apreciere a activității antioxidante și antiradicalice. Sunt expuse rezultatele și analiza studiului experimental, care cuprinde domeniul compușilor coordinativi și cel al nanocompușilor. Un capitol este dedicat elaborării tehnologiilor de producere a preparatelor cu efect antioxidant și antiradicalic. Pentru preparatele elaborate au fost efectuate testele specifice caracteristice domeniului de aplicare. Sunt formulate concluziile generale și recomandările practice.
3. Principalele rezultate obţinute (8-10 rânduri de text)
1) Activitatea antioxidantă maximală a componentelor biomasei de Porhyridium cruentum CNM-AR-01 în condiții optime și cele de stres oxidativ indus se înregistrează la finele etapei de creștere exponențială; 2) În calitate de inductori ai acumulării componentelor cu efect antioxidant preferențiali sunt compușii coordinative ai Fe(III); 3) Extractele din biomasa de Porhyridium sunt inhibitori activi ai procesului de oxidare a lipidelor cu densitatea joasă; 4) Preparatele antioxidante în baza biomasei de Porhyridium cruentum sunt eficiente în calitate de protectori ai uleiurilor vegetale, ceea ce permite propunerea lor în calitate de conservanți pentru produsele alimentare; 5) Cuantificarea timpurie (la 6 ore de la contact) a produselor peroxidării lipidelor în celulele de de Porhyridium cruentum permite aprecierea rapidă și exactă a toxicității nanoparticulelor.

Sustinerea tezei de doctorat
Se anunţă susţinerea tezei de doctor
Pretendent: SADOVNIC Daniela, cercetător științific în laboratorul Ficobiotehnologie, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie al AȘM

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională


“Biotehnologia Microbiană –domeniu scientointensiv al cunoaşterii moderne”
Chisi...