Academia de Stiinte a Moldovei

Rastimeşina Inna Oleg.

Şef interimar al laboratorului, colaborator ştiinţific superior, doctor în ştiinţe biologice RASTIMEŞINA Inna Oleg.
Anul naşterii – 17.07.1975, de naţionalitate ucraineancă, doctor în ştiinţe biologice (2001). Absolventă a facultăţii de Biologie şi Pedologie, USM (1997). Activează în institut din anul 1997 în calitate de specialist microbiolog, colaborator ştiinţific inferior, colaborator ştiinţific, apoi colaborator ştiinţific superior al laboratorului Oleobiotehnologie. În prezent – şef interimar al laboratorului Xenobiotransformare, colaborator ştiinţific superior, conducătoarea grupului „Cercetări biochimice”, din 2010 – conferenţiar cercetător în specialitatea 03.00.07 – microbiologie. Specialist în studiului SBI separate din micromicete şi actinomicete, precum şi acţiunii iradiaţiei UV şi gama asupra indicilor fiziologici şi biochimici ai actinomicetelor, în elaborarea metodelor şi procedeelor de transformare a compuşilor organici folosind microorganismele imobilizate pe suporturi solide. Domeniul său de activitate include elaborarea tehnologiilor de descompunere a poluanţilor organici în medii naturale prin utilizarea microorganismelor; cercetarea carbohidraţilor microorganismelor; sinteza orientată a substanţelor bioactive. Abilităţi profesionale: cromatografice CSS/HPLC (certificat), spectrofotometrice. Este autor şi coautor a cca 130 lucrări ştiinţifice, inclusiv 6 brevete de invenţii. A efectuat 1 stagiere ştiinţifica (2008) la Universitatea „Blaise Pascal”, Franţa în domeniul descompunerii poluanţilor benzotiazolici. Participantă la proiecte naţionale instituţionale, bilateral FCFB-Moldova (2008-2009) şi la Comanda de stat (2004).

Diplome şi menţiuni: Premiul special “Cel mai dotat tânăr inventator” la Expoziţia Int. Specializată "INFOINVENT '99"; Diplome de gr. I şi II la Expoziţia Int. Specializată „INFOINVENT” –1999, –2000, –2001; Diplomă de participare la Expoziţia Mondială “Expo-2000”, Hannover; Medalie de argint a 49th World Exhibition of Innovation, Research and New Technology “Eureka 2000”, Bruxelles; Medalie de aur a Salonului Int. de Inventii, Geneva, 2001; Medalia de Aur la Expoziţia Int.Specializată "INFOINVENT-2002; Premiul Preşedinţilor Academiilor de Ştiinţe ale Ucrainei, Belorusiei şi Moldovei, 2004; Diploma Expoziţiei Int. Specializate “MOLDECO”, 2007.

Publicaţii relevante:
1. Cincilei A., Tolocichina S., Rastimesina I., Delort A.-M., Besse-Hoggan P., Sancelme M. Removal of Aqueous Benzothiazoles using Immobilized Bacteria. In: Proceedings of 34th AMOP Technical Seminar on Environmental Contamination and Response, Banff, Canada, 2011, p.74-82. www.etc-cte.ec.gc.ca/news/conferences_e.html.
2. Cincilei A., Tolocichina S., Rastimesina I., Dragalin I., Dumbraveanu V., Streapan N., Mamaliga V. Preparation of microbiological agents for organic pollutants removal in wastewater. In: Chem.Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry, 2009, 4 (2), pp.40-43.
3. Cincilei A., Tolocichina S., Rastimeşina I., Mamaliga V., Dumbraveanu V., Dragalin I. Selection of biocatalysts based on immobilized Rhodococcus cells for organic pollutants removal. In: National Sci.Conf. „Current problems in microbiology and biotechnology”, Oct. 5-6, 2009, Chisinau, p. 106-108.
4. Cincilei A., Tolocichina S., Rastimeşina I., Dragalin I., Delort A.-M., Besse-Hoggan P., Sancelme M. The microbial degradation of benzothiazole derivatives, widespread organic pollutants. In: Proc.of VI Int.Sci.Conf. „Современное состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии”, 2-6 iunie 2008, Minsk, Belorusia, Vol.2, p.220-222.
5. Попова Н.И., Кривова А.Ю., Бурцева С.А., Растимешина И.О. Взаимосвязь биосинтеза липидов, липоксигеназы и липазы у культур актиномицетов. B: Микробиология. Москва, 2005, т. 74, № 5, с. 717-719.
6. Rudic V., Popova N., Crivova A., Burţeva S. Rastimeshina I. Biosynthesis of lipoxygenase, lipids and its fatty acid composition of actinomycetes and yeast. In: Roumanian Biotechnological Letters. Bucureşti, 2002, vol. 7, nr. 3, p. 711-716.
7. Бурцева С.А., Гараева С.Н., Растимешина И.О., Апостолюк Н.В., Тофилат С.Д., Редкозубова Г.В., Постолатий Г.В. Аминокислотный скрининг азотистого обмена у Streptomyces canosus 71 и его вариантов, полученных после  и комбинированного ( и УФ) облучения. B: Электронная обработка материалов, 2002, № 2, с. 70-75.
8. Перевалов Р.Г., Бурцева С.А., Растимешина И.О., Лешану М.Г., Рудик В.Ф. Рост изолированных латеральных почек гвоздики Dianthus cariofillus на средах с добавлением экзометаболитов Streptomyces canosus 71 var.6. B: Биотехнология. Москва, 2001, № 4, с. 66-73.Dr. Ina Rastimeşina şi sp.micr.coord.Vera Mamaliga plasează in termostat experienţa de evaluare a activităţii antibiotice a preparatelor separate din cianobacterii.

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...